Ny transport lovgivning fra januar 2019

 Så er det langt om længe blevet lovligt at benytte elektroniske transportmidler på de danske veje! En ny lovgivning tillader nemlig brugen af elektronisk transport, som blandt andet segboards, elektriske skateboards og -løbehjul, fra og med januar 2019. 

De ny regler, der trådte i kraft i januar 2019, giver som udgangspunkt alle former for motoriserede og selvbalancerende køretøjer tilladelse til at køre på cykelstier eller på vejen i visse områder i tilfælde af manglende cykelsti.

Det betyder, at dit elektroniske segboard, løbehjul eller andet køretøj ikke længere bare er et legetøj. Nu har du for alvor mulighed for at bruge det som et transportmiddel på offentlige veje og cykelstier i hele landet!

Den nye lovgivning giver altså fantastiske muligheder for nye og sjove former for transportering!

Ny lovgivning - nye muligheder   

Indtil 2019 har elektrisk transport såvel som almindelige skateboards og løbehjul været ulovlige på de danske veje. Den 6. december 2018 blev det dog fra Folketingets side besluttet at ændre på dette. 

Der har faktisk siden 2017 været tale om en ændring i loven, der skulle lovliggøre elektriske køretøjer. Nu er transportministeriets lovforslag endelig blevet behandlet og vedtaget som en prøveordning, så du kan udnytte de mange muligheder ved elektrisk transport.  Du kan læse mere om vedtægten på transport-, bygnings- og boligministeriets hjemmeside. 

Den nye lovgivning for elektrisk transport, der trådte i kraft den 1. januar 2019, åbner op for helt ny muligheder indenfor bevægelse og transport. 

Med transportmidler som motoriserede løbehjul, -skateboards og segboards kan du nemlig let komme fra A til B, uden at skulle være afhængig af bussplaner eller risikere at komme svedende frem. 

Som en ekstra bonus kan du desuden bevæge dig rundt med god samvittighed overfor miljøet og dine omgivelser, for et elektrisk køretøj forurener jo ikke ligesom en bil! 

Lovforslag som prøveordning 

Lovforslaget er som udgangspunkt kun vedtaget som en prøveordning. Det vil sige at transportministeriet har ret til og mulighed for at ændre og regulere i nedenstående regler og betingelser. Dette giver mulighed for at ministeriet samt de danske trafikanter kan gøre sig erfaringer med de nye transportmidler inden en endelig og finpudset lov vedtages. 

Betingelser for elektriske transportmidler

Da den ny lov giver mulighed for at færdes med sit elektriske transportmiddel på offentlige veje, gælder der naturligvis en række regler. Derfor har vi hos Funboards.dk samlet en faktaliste, som giver dig et overblik over transportministeriets betingelser i forsøgsordningen. De gælder for brug af alle former for selvbalancerende køretøjer, som segboards og uniwheels, samt motoriserede løbehjul og skateboards. 

  • Føreren af et motoriseret transportmiddel skal være fyldt 15 år
  • Det er dog tilladt at føre køretøjet i en yngre alder end 15 år, hvis det foregår under opsyn og kontrol fra en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.  
  • De elektriske transportmidler må højest køre med en hastighed på 20 kilometer i timen. 
  • Uden for bebygget områder må selvbalancerende køretøjer og motoriserede transport kun benyttes på cykelstier. 
  • Inden for bebygget områder, altså i områder, hvor hastigheden er højest 50 kilometer pr. time, må køretøjerne føres på vejen i tilfælde af manglende cykelsti.
  • Der stilles samme krav til lygter og reflekser som hos en cykel. Lygterne skal desuden være tændt både i og uden for lygtetændingstiden.
  • Ligesom cyklen og alle andre køretøjer er selvbalancerende køretøjer og motoriserede transportmidler underlagt færdselsloven. Der er derfor agtsomhedskrav samt regler om, at du viser hensyn til trafikkens andre trafikanter. 
  • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirket kørsel samt kørsel under påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdomme eller lignende gælder for føreren af elektriske køretøjer på lige fod med al anden transport.  
  • Der er ingen forsikringskrav til privatejede køretøjer. Færdselslovens regler for forsikringspligt gælder dog ved udlejningskøretøjer.