Elektronisk transport

Lovgivning klar fra 1. Januar 2019

January 28, 2019 Lucas Sieber

Så blev det endelig en realitet at elektrisk transport lovligt kan bruges på de danske cykelstier og veje. Efter bred enighed i folketinget, er det d. 6. december blevet vedtaget, at elektrisk transport fra 1. Januar kan benyttes lovligt på de danske veje. De gældende regler og betingelser kan du læse i facts til nedenunder.
Hvor må jeg bruge elektrisk transport ifølge loven?
Elektriske transportmidler må fra 1. Januar 2019 bruges på cykelstier og offentlig vej i mangel på cykelsti. Det gør både skateboardet, el-løbehjulet og segboardet til et muligt transportmiddel, når du skal igennem byen til skole, arbejde eller lignende. Den nye transportform kan revolutionere transporten i byen, som vi kender den. Der er ingen der siger transport skal være kedeligt. Den elektriske transport kan ligeledes hurtigt og nemt tages under armen, så man kan kombinere den med offentlig transport. Du kan eksempelvis tage dit skateboard eller segboard til de sidste kilometer fra bus- eller togstationen, eller springe den offentlige transport over! Kort sagt betyder dette, at du fra d. 1. Januar 2019 kan køre på din elektriske transport på cykelstier og offentlig vej, under visse betingelser.  
 

Lovgivning elektrisk transport

I mange år har elektrisk transport været ulovlige på offentlig vej i Danmark. Det bliver der dog lavet om på nu. Selv almindelige skateboards, segboards og løbehjul har været ulovlige på offentlig vej. Transportministerens lovforslag for elektriske personlige transportmidler har været længe undervejs. Allerede i December 2017 var der bred enighed i folketinget op at imødekomme elektriske fremdriftsmuligheder med en ny lovgivning. Efter mange og lange høringssvar har folkettinget, igen efter bred enighed, vedtaget at fremdriftsmuligheder såsom Elektrisk skateboard, segboard og løbehjul bliver lovligt fra 1. Januar 2019. Se det vedtaget lovforslag ved at trykke her  

Motoriseret transport lovgivning - Facts

Fakta fra transportministeriet om forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer (for eksempel segboards og uniwheels) og motoriserede skateboards:
  • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede transport må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti.
  • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 kilometer/timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
  • Ved kørsel skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret transportmiddel eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel. Lygterne skal altid være tændt under og også uden for lygtetændingstiden.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede transportmidler må i forsøgsordningen køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede transportmidler er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
  • Førere af et selvbalancerende køretøj og andet motoriserede trasnsport skal være fyldt 15 år.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede transportmidler må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og andet motoriserede transport.
  • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

Prøveordning

Lovforslaget bliver i første omgang vedtaget på en prøveordning. Det betyder, at transportministeriet kan gå ind og regulere i hastighedsbegrænsninger og lignende. Således kan ministeriet i en periode indsamle erfaringer, for hvordan den danske trafik tager imod de nye transportformer. Derefter vil der sandsynligvis blive reguleret nogle parametre i loven, hvis man mener at man kan sikre transportformen yderligere.